Adatkezelés és jogi nyilatkozat

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük el vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. (17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.)

A Sipos Nutrition Kft. garantálja vásárlóinak a weboldalain való biztonságos vásárlást.
A Sipos Nutrition Kft. a személyes adtok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényekkel és egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi adatkezelési alapelveket alkotta.

1. Alapelvek

A személyes adtok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény úgy rendelkezik, hogy személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy helyi önkormányzati rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A fentiekre tekintettel a Sipos Nutrition Kft. a partner jelen Tájékoztató elfogadása (írásbeli felhatalmazás) alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor - illetve esetenként később - személyes adatokat vesz fel (rögzít) és tárolja, kezeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. Adatkezelés

A fentiekre tekintettel a Sipos Nutrition Kft. a partner jelen Tájékoztató elfogadása alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor - illetve esetenként később - személyes adatokat vesz fel (rögzít), rendszereiben és papír alapon tárolja, kezeli.

Az adatkezelés célját és jogalapját minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti. A partner személyes adatait a Sipos Nutrition Kft. a partner hozzájárulása alapján általános kockázatkezelési célból kezeli és tartja nyilván. Ha az üzleti kapcsolat létesítése bármely okból meghiúsul, egyéb módon véget ér, a Sipos Nutrition Kft. a meghiúsulást, véget érést követően a személyes adatokat 6 hónap elteltével megsemmisíti. A papír alapon, illetve a Sipos Nutrition Kft. rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok az alkalmazottak ismerik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

A partner tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Ezen túlmenően a partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást a Sipos Nutrition Kft. 8 munkanapon belül kivizsgálja.

3. Adatkezelő adatai:

Sipos Nutrition Kft.

Levelezési cím: 1143 Budapest, Tábornok utca 5. 6/7.

Telefon: +36 20 509 79 13

E-mail: info (kukac) vitamindig (pont) hu vagy info (kukac) siposnutrition (pont) hu

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-72961/2014.

 

JOGI NYILATKOZAT

A Sipos Nutrition Kft. tájékoztatja, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Sipos Nutrition Kft. tulajdonosa a 36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet figyelembevételével forgalmazza termékeit.

A Sipos Nutrition Kft. webáruházaiban megvásárolható termékek nem alkalmasak betegségek gyógyítására, kezelésére vagy megelőzésére. Gyógyszernek nem minősülő készítmények, bármilyen fogyókúra, táplálék-kiegészítő szedése előtt kérje ki orvosa, szakedzője tanácsát. A termékek használata előtt figyelmesen olvassa el a dobozon lévő tájékoztatót, különös tekintettel a figyelmeztetésekre. A Sipos Nutrition Kft. webáruházaiban megvásárolható termékeket saját felelősségedre használja. A termékek száraz, hűvös helyen tárolandóak és gyermekek elől elzárva tartandóak.


A Sipos Nutrition Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Sipos Nutrition Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Sipos Nutrition Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az előtted megjelenő weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. A Sipos Nutrition Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Sipos Nutrition Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Sipos Nutrition Kft. kifejezetten kizárja. A Sipos Nutrition Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Sipos Nutrition Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A Sipos Nutrition Kft. egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.