Vásárlási feltételek

Az alábbi Vásárlási illetve Használati Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait.
A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat.

Regisztráció

Az első vásárlás alkalmával regisztrálnia kell magát, melynek során meg kell adnia egy felhasználónevet, email címet és a választott jelszót. Ezen adatok megadásával tud bejelentkezni áruházunkba. A regisztráció során továbbá meg kell adnia nevét, telefonszámát, valamint szállítási és számlázási adatait. Ezen adatok megadása a rendelése teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

Megrendelés

A kiválasztott termékeket a "A kosárba" feliratú linkre klikkelve teheti a kosarába, melyek rendelési mennyisége egyszerűen módosítható a feltüntetett darabszám megváltoztatásával, míg a "Távolítsa el" pipa segítségével a kiválasztott termék egyszerűen eltávolítható, a kosár frissítése után. A vásárlást a "Vásárlás folytatása" gomb megnyomásával, vagy a felül, a termekek menüpont alatt található kategóriák egyikének kiválasztásával folytathatja. A termékek mellett feltüntetett árak tartalmazzák az áfát, de nem tartalmazzák a házhozszállítás költségét. Ha a vásárlást befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, a kosár menüpontban a "Pénztár" gombra klikkelve adhatja fel megrendelését, a szolgáltatási feltételek elfogadása után.

Garancia

A Sipos Nutrition Kft.-nek vásárlói 100%-os megelégedése a legfőbb célja. Ha az oldalunkról olyan terméket vásárol, amelyről kézbesítéskor kiderül, hogy lejárt a szavatossági ideje, a termék visszapostázása után (felbontatlan dobozában), egy ugyanolyan teljes értékű, lejáratlan szavatosságú terméket küldünk ki Ön számára. Ez a garancia csak a lejárt szavatosságú termékekre vonatkozik. Ha bármi egyéb probléma miatt szeretné kicserélni a webáruházunkból vásárolt terméket, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk e-mailen, fejtse ki mi a problémája, és mi 8 munkanapon belül válaszolunk a levelére.

Vevőszolgálat: info @ vitamindig.hu vagy info @ siposnutrition.hu

A webáruházunkban található termékekre a termékek gyártói 100%-os garanciát vállalnak. Sem a Sipos Nutrition Kft., sem a weboldal tulajdonos, a munkatársak, az üzlet alkalmazottai nem vállalanak felelősséget a termékekre, csak kizárólag a termékek gyártói.


Elállási jog

A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, tehát írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül részünkre elküldeni.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő az elállási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

Szavatosság

A szavatosság tárgyi hatálya valamennyi fogyasztási cikkre kiterjed.

Szavatossági idő: Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Szavatossági idő újraindulása: A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Hol érvényesíthető a szavatossági igény? A fogyasztó a szavatosság iránti igényét a forgalmazónál érvényesítheti.
A hiba tényének, jellegének bizonyítása: Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

A hibás teljesítés esetén a jogosult: Elsősorban - választása szerint - kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Ha kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A jogosult a kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.


A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
Fogyasztói kifogások megtételenek helye

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1088 Budapest, József körút 6, Magyarország

Általános feltételek

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a webáruházunkban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a webshop-on található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi kereskedő telefonszámát: 06 20 509 79 13.

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint a weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a webshopban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a webshop-ot a korábbiakban már használta.

A magyar nyelvű szerződés létrejötte
A webshop-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.

Bolti átvét
A Vásárló a bolti átvét megjelölése után, minden esetben kap az általános visszaigazolást után, a vásárló által megadott mail címre egy konkrét átvételi időpontot, mikortól biztosítják a termék átvételét az üzlethelységben (kizárólag csak a nyitvatartási időn belül). Figyelem! Nincs lehetőség személyes átvételre, csak postai úton való szállítást kérhet.

Szállítási feltételek
A webshopban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 10 munkanap amennyiben a termék raktáron van (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló által megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem tudják a megadott 10 napon belül biztosítani.

Postai szállítás díja készpénzes utánvét esetén: 1200 Ft, melyből a készpénzes fizetés pótdíja 350 Ft.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a webshopban megrendelt terméket az Eladótól átvette. Későbbiek során a Vevő az eladó üzlethelyiségében is átveheti a terméket ha bolti átvételt választ (ha már megnyitottuk a fizikai üzletünket is; jelenleg csak postai szállítás lehetséges).

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát.

Fizetési módok:

Utánvéttel: átvételkor a futárnak kell fizetni készpénzt. Ennek pótdíja 350 Ft. ** Ez a fizetési mód átmenetileg szünetel!

Előreutalással: Ennek teljesüléséhez az kell, hogy a megfelelő adatokat a Vásárló írja be. A megrendelést kővető max. 24 órán belül meg kell kapnia az előreutalásos számlát a megadottak alapján. Kivételt képez az az eset, ha nincs raktáron a termék. Ilyenkor is max. 72 órán belül jelzi az Eladó, a Vásárló felé a problémát.
FONTOS: Ne felejtse el megrendelésének számát feltüntetni az utalás közleményében!
Számlaszámunk: 11709040-20001034.

 

A webshopban feltüntetett árak, ajánlati árak. Az Eladó az árak árváltozásának jogát fenntartja.

Amennyiben a megrendelőlapon feltüntetet árban módosulás következik be, erről tájékoztatást ad az Eladó a Vevő felé mail-en keresztül.

A visszaigazolás megküldése után minden esetben kap a Vásárló tájékoztatást a megadott mail címre, hogy a kiszállítás ill. az átvétel mikor történik meg.

A Vevő raktáron nem lévő termékekről is kap tájékoztatást. A vevőnek a tájékoztatás után jogában van elállni a vásárlástól.

Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A webshopban megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Amennyiben kiszállítást választ akkor a megrendelés visszaigazoláson külön tételként feltüntetik ha van plusz kiszállítási költség. A webshopban a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben kell Vevőnek megfizetni, amennyiben Vevő igényli a házhozszállítást. A normál, postai feladást igénylő szállításra az eladó nem számít fel külön szállítási díjat, amennyiben a vásárlás értéke meghaladja a 20.000,- Ft-ot.

Ilyenkor a megrendelés végleges elküldése előtt a képernyőn tájékoztatás kap hogy ehhez a bejelentkezéshez van-e kiszállítási díj. A szállítási díjról a Vevő az adott vásárlás lebonyolításakor, a megrendelés elküldése előtt, az elektronikus megrendelőlapon tájékozódhat.

A termékek árának kifizetési módja a kiszállításkori utánvét, vagy előre utalás. Az utánvét azt jelenti, hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor, előre utalás esetén átvételkor nincs egyéb teendő.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.
A jótállás (garancia) és a szavatosság
A webshop-ban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a webshop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül.
Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.

A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza.

A felelősség korlátozása
Sipos Nutrition Kft. nem vállal felelősséget a vitamindig.hu és siposnutrition.hu weboldalak üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.
A viszonteladás
A webshop-ban történő vásárlással a Vevő előre, írásban egyeztetett módon szerez jogot arra, hogy a terméket harmadik személyek számára értékesítse.
A termék visszaszolgáltatása

a.) A Vevő a szerződéstől az árú átvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat.

A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni. Az ilyen termékek árát továbbá az Eladó jogosult a visszatérítendő vételárból levonni vagy más módon érvényesíteni.

A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, adathordozókat, dokumentációt, kiegészítők, patentok, gombok, egyéb alkatrészek) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, adathordozókat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse a Vevővel szemben.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére (ilyenkor az adott márkaszerviz bevizsgálásának nyilatkozata szükséges), a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését akkor az Eladó a terméket kicseréli. A szervizek címe az eredetii garanciajegyen fel vannak tüntetve amit a vevő a vásárláskor megkapott. Termékek szerinti csoportosításban találhatók a márkaszervizek akik megállapítják hogy gyári hibás a termék amit a kereskedő értékesített.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk), az egyes tartós használatra rendelt termékek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001./CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Tárhely Szolgáltató

A tárhelyet az http://asphostpage.com/ szolgáltatja. (Recrovit Kft., levelezési cím: 1113, Budapest, Bocskai út 75. , ezen a címen ügyfélfogadás nincs)